Vyhlásenie o súboroch Cookies

“Každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený iba ak dotknutý užívateľ udelil súhlas na základe jasných a úplných informácií o účele ich spracovania; za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu.”

Internetová stránka www.indigoprint.sk, tak ako väčšina iných stránok, ukladá vo vašom počítači cookies. Cookies slúžia na zlepšenie používania stránky, uloženia vašich nastavení, vytváranie anonymných štatistík a prípadne cielenie reklamných kampaní.

Súbory cookies slúžia najmä k analýze návštevnosti našich stránok a k zaisteniu vyššieho komfortu pri ich používaní, tým že napríklad umožňujú zapamätať si Vás pre ďalšiu návštevu našich stránok. Súbory cookies nemôžu preskúmavať Váš počítač alebo iné zariadenia alebo čítať v nich uložené dáta. Dočasné cookies (tzv. session cookies) sa aktivujú vždy pri návšteve webovej stránky a po ukončení jej prehliadania sa automaticky zmažú. Trvalé cookies (tzv. long term cookies) zostávajú uložené v počítači alebo v inom zariadení aj po skončení prehliadania webovej stránky.

Cookies tretích strán
  • Webová stránka IndigoPrint využíva službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. , ktorá využíva informácie na účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárania správ o aktivite návštevníka stránky. Ďalšie informácie o získavaní a používaní údajov spoločnosťou Google Inc., Vašich právach a o ochrane súkromia nájdete v ustanoveniach o ochrane dát na webových stránkach spoločnosti Google  Inc
  • Webová stránka IndigoPrint využíva plugin Tawk.to, ktorý umožňuje online chatovú komunikáciu so zákazníkom pričom zobrazuje IP adresu aktívnych návštevníkov, a poprípade ukladá históriu komunikácie s nimi. Plugin zároveň zaznamenáva návštevnosť stránky, jej pododkazov a vytvára z nich štatistiky.
    Ďalšie informácie o získavaní a používaní údajov stránkou tawk.to, Vašich právach a o ochrane súkromia nájdete v ustanoveniach o ochrane dát na webových stránkach spoločnosti.
Nastavenia Cookies

Webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavení webového prehliadača môžete jednotlivé cookie ručne vymazať, blokovať alebo úplne zakázať ich použitie prípadne ich blokovať nebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. V takom prípade však nemôžeme zaručiť, že si všetky oblasti našich stránok zachovajú určenú funkciu. Postup nastavenia blokovania súborov cookie závisí od prehľadávača, ktorý používate. Pokyny získate pomocou „pomocníka“ alebo príslušnej ponuky vo webovom prehľadávači, ktorý používate.

Ak s použitím cookies nesúhlasíte, prosím zablokujte ich ukladanie na úrovni webového prehliadača.