Požiadavky

 • Akceptujeme súbory typu PDF, TIFF alebo JPEG (pre tlač na plátno)
 • Text a ďalšie dôležité prvky nesmú byť umiestnené bližšie ako 4mm od miesta orezu.
 • Súbor musí mať minimálne 2mm spadavku z každej strany, ktorá nebude súčasťou grafického dizajnu (spadavka je časť návrhu, ktorá je po tlači odrezaná tak, aby nezostali žiadne biele okraje okolo vizitky)
 • Všetky objekty, obrazové časti a fotky musia byť konvertované do CMYK farieb.
 • Návrh musí byť vytvorený s nasledujúcimi nastaveniami tlače: farebný model CMYK, rozlíšenie minimálne 300 DPI pre digitálnu a 150 DPI pre veľkoformátovú tlač. V niektorých prípadoch je možné akceptovať nižšie rozlíšenie, ak sa jedná o tlač veľkých formátov (plátno, banner, polep a podobné produkty)
 • Návrh musí zahŕňať aj prázdne strany, ak majú byť súčasťou finálneho produktu (tlač katalógov)
 • Pri vrstvách návrhu by mala byť použitá funkcia “flattened”  (zlúčenie vrstiev)

Odporúčame využiť naše dizajnérske služby pre dosiahnutie najlepšieho výsledku.

Požiadavky na konkrétne predukty
Prosím, vyberte si z nasledujúcich produktov, aby ste mohli vidieť požiadavky na ich prípravu

Pri príprave dizajnu vizitiek, ktorý bude možné vytlačiť, je potrebné dodržať nasledujúce body:
 1. Odporúčame vytvoriť Váš grafický dizajn vizitiek v nasledujúcich programoch: Adobe Illustrator, Corel Draw alebo Adobe Photoshop.
 2. Vytvorte nový súbor s nasledujúcimi rozmermi – 54x94mm (toto je veľkosť, ktorá je požadovaná pre tlač). Vizitky tlačíme na veľké hárky papiera a následne sú orezané na požadovanú veľkosť. Z tohto dôvodu potrebujeme dodatočný priestor 2mm z každej strany grafického dizajnu, ktorý sa nazýva spadavka. Po jeho orezaní bude mať Vaša vizitka rozmery 50x90mm.
 3. Užívatelia Photoshopu by mali nastaviť rozlíšenie pri vytváraní nového dokumentu na 300 DPI z pôvodných 72 DPI. Táto časť je veľmi dôležitá, nakoľko pri jej vynechaní budete musieť prerobiť celý grafický dizajn nanovo. Corel Draw a Adobe Illustrator sú programy založené na vektorovej grafike, pri ktorých nie je nutné meniť rozlíšenie, je nastavené ako predvolené.
 4. Užívatelia Photoshopu by mali taktiež nastaviť model farieb na CMYK z pôvodného RGB. Táto zmena sa dá uskutočniť aj počas Vašej práce vybratím „Image“ vo vrchnom menu, následne „Color mode“ a „CMYK“. Napriek tomu, odporúčame urobiť zmenu farieb na CMYK už na začiatku, čím predídete možným zmenám v odtieňoch farieb pri ich konverzii.
 5. Na začiatku tvorby grafického dizajnu by ste mali vybrať farbu alebo obrázok pozadia. Myslite na to, že pri používaní iného, ako štandardného bieleho pozadia, musí pozadie zakrývať celú plochu tak, aby nezostali žiadne biele okraje.
 6. Dôležitý text a grafické prvky by mali byť umiestnené aspoň 2mm z každej strany od miesta orezu, čím sa vytvorí neutrálna zóna, v ktorej sa nebude nachádzať žiadna časť Vášho grafického dizajnu. Pri umiestnení textu alebo obrázku do vnútra neutrálnej zóny hrozí, že časť dizajnu bude orezaná. V tomto prípade sa to nebude pokladať za chybu výroby, nakoľko existuje množstvo faktorov, ktoré niekedy dokážu spôsobiť posun obrázku na vytlačených stránkach. (Bezpečná, odporúčaná zóna je 46x86mm).
 7. Ak si nie ste istý, či ste Váš návrh pripravili správne, uložte ho vo formáte PDF a pošlite nám ho na skontrolovanie. My vám spätne radi poradím, ako upraviť Váš grafický dizajn tak, aby lepšie spĺňal naše požiadavky.
 8. V prípade, že potrebujete akúkoľvek pomoc, alebo máte nejakú otázku, neváhajte nás kontaktovať na našu e-mailovú adresu info@indigoprint.sk